Αρ.Αδείας : 2101422 - Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 57 87 276
Πρoγράμματα Προπτυχιακά & Μεταπτυχιακά

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Master εξ αποστάσεως & Δια Ζώσης Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) Κατεύθυνση: Δημόσια Διοίκηση Κατεύθυνση: Στρατηγικό Marketing Κατεύθυνση: Καινοτομίακαι Επιχειρηματικότητα...
Read More

Προπτυχιακά προγράμματα

Προπτυχιακά Προγράμματα – Bachelor εξ αποστάσεως & Δια Ζώση Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Διοίκηση Επιχειρήσεων Πολυτεχνική Σχολή Αρχιτέκτονας Μηχανικός Αρχιτεκτονική Μηχανολόγος Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός Οχημάτων...
Read More