Αρ.Αδείας : 2101422 - Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 57 87 276

Digital Marketing

DIGITAL MARKETING

«DIGITAL MARKETING»

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση βασικών εννοιών, τεχνικών και λειτουργιών για την προώθηση μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο με αποτελεσματικό τρόπο.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με το Digital Marketing, σε άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες του Digital Marketing και σε ιδιώτες ή επαγγελματίες ή φοιτητές.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Τι είναι το Digital Marketing;
 • Τι κάνουν οι Digital Marketers;  
 • Γιατί είναι το Digital Marketing σημαντικό;
 • Συμπεριφορά καταναλωτή στο διαδίκτυο.
 • Μέθοδος AIDA. 
 • Social Media Marketing.
 • 10 εντολές του SMM.
 • Email Marketing.
 • Τα 6 χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου email.
 • Mobile Marketing.
 • Content Marketing.
 • Search Engine Optimization.
 • Τι είναι η Pay Per Click (PPC) διαφήμιση;
 • Digital Marketing – χρήσιμα εργαλεία.
 • Διαφορές ανάμενα στο παραδοσιακό και ψηφιακό marketing.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

 • Power point
 • Case studies
 • Χρήση Η/Υ
 • Βιωματικές μεθόδους και ασκήσεις
 • Παρουσίαση και συζήτηση

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο κος Μιχάλης Μάρκου,MBA είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων και καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων/Marketing. Έχει συνεργαστεί, από το 1991 έως σήμερα, ως Ανώτερο Διοικητικό/Διευθυντικό Στέλεχος με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες από τον χώρο του Fast Moving Consumer Goods (FMCG), αυτοκινήτου, χρηματοδοτικών εταιρειών & τραπεζών και υπηρεσιών, συνεισφέροντας πολύπλευρα στην ανάπτυξη των εταιρειών αυτών στην Ελλάδα. Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας μερικά από τα καθήκοντα που έχει αναλάβει είναι: Διεύθυνση και Ανάπτυξη Πωλήσεων, Ανάπτυξη Δικτύου, Marketing Προϊόντων & Υπηρεσιών, Διεύθυνση και Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών & Απαιτήσεων, Πρόσληψη, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Προσωπικού, και Διεύθυνση Καταστημάτων.

 Παράλληλα έχει δραστηριοποιηθεί και στην εκπαίδευση από το 1994 και έχει διατελέσει εισηγητής σεμιναρίων και καθηγητής (με πάνω από 7.500 διδακτικές ώρες) σε  θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πωλήσεων, Marketing και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), της Ελληνικής Ακαδημίας Marketing (ΕΑΜ), του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος (ΙΠΕ) και του  Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ), ενώ είναι και Σύμβουλος Επαγγελματικής Συμβουλευτικής του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ). Παλιότερα είχε διατελέσει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

 Είναι κάτοχος 2 μεταπτυχιακών Μ.Β.Α. (Master in Business Administration) από την Ανώτατη Σχολή Εμπορίου της Γαλλίας (ESCEM Business & Management School) και από το Ανοικτό Ελληνικό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Έχει επίσης πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Business & Technician Education Council της Μεγάλης Βρετανίας (UK). 

 Άρθρα του με θέματα σχετικά με την Διοίκηση Επιχειρήσεων, τις Πωλήσεις, το Marketing και την Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα περιοδικά & ιστοσελίδες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

5 Ώρες

 

Δείτε Ακόμη