Αρ.Αδείας : 2101422 - Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 57 87 276
|

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ E-Learning ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΥΔ ή Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης REALSCHOOLS

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ E-Learning ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΥΔ ή Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης REALSCHOOLS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είμαστε μια εταιρεία η οποία κατανοεί τα κοινωνικά προβλήματα της εποχής, και θέλουμε να δίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες παροχές μπορούμε, με τις καλύτερες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, σε ένα όμορφο χώρο, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς δίπλα στο ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ.

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον, ώστε οι σπουδαστές που θα λάβουν μέρος στα σεμινάρια να μελετούν ευχάριστα, και αποτελεσματικά.

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ E-Learning ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Τα πλεονεκτήματά τους είναι αρκετά και σημαντικά. Για να δούμε λοιπόν σε τι μας εξυπηρετούν.

1.Μείωση χιλιομετρικών αποστάσεων

2.Μεγάλη ποικιλία

3.Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου

4.Εμπλουτισμός γνώσεων

5.Κόστος συμμετοχής

6. Επανάληψη μήτηρ μαθήσεως

Τα Μαθήματα των σεμιναρίων θα σε βοηθήσουν τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, αποτελώντας βασικό στοιχείο του βιογραφικού σου.
Ταυτόχρονα, θα σε προετοιμάσουν ώστε να μπορείς να ανταποκριθείς σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον το οποίο τις περισσότερες φορές περιλαμβάνει και απαιτεί πολλές ειδικές δεξιότητες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ REALSCHOOLS

Realschools προσφέρει σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας & με εξειδικευμένους καθηγητές
Μάθημα με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό πάνω στην εξεταστέα ύλη, που βοηθάει τον εκπαιδευόμενο:

  • Στην κατανόηση & εμπέδωση της ύλης
  • Στην αυτοπεποίθησή του
  • Στην ταχύτητά του
  • Στην Κρίση του

ώστε να είναι έτοιμος να εξετασθεί με 100% επιτυχία!!!

Παρακολουθώντας τα σεμινάρια της Realschools θα έχεις τη δυνατότητα να ανταποκριθείς σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον το οποίο τις περισσότερες φορές απαιτεί πολλές ειδικές δεξιότητες.

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδό μας, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες του διαδικτύου μπορείς να ανταποκριθείς σε επαγγελματικό επίπεδο!!!

Με την online μέθοδο Εκμάθησης σεμιναρίων της Realschools μπορείτε να βελτιώσετε τις επαγγελματικές σας δεξιότητες.

Mαθαίνετε ONLINE από τον υπολογιστή σας, το tablet, το iPad, το κινητό σας οποτεδήποτε το επιθυμείτε, από το γραφείο ή το σπίτι, κάθε φορά για όσο χρόνο έχετε στη διάθεσή σας.

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ  E-Learning ΩΡΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΥΔ Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης REALSCHOOLS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΥΔ  & Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης REALSCHOOLS
1 Μάνατζερ Ενημερωτικών – Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων – Ειδικός Διαχείρισης Ιστοσελίδων 60 295€ 250€ 330€
2 Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων 60 295€ 250€ 330€
3 Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων Εφαρμογών 60 295€ 250€ 330€
4 Τεχνικός Η/Υ Δικτύων 60 295€ 250€ 330€
5 Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού 60 295€ 250€ 330€
6 Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής 60 295€ 250€ 330€
7 Τεχνικός – Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτομάτου Ελέγχου 60 295€ 250€ 330€
8 Τεχνικός – Smart Building 80 295€ 250€ 330€
9 Ενίσχυση Εξωστρέφειας και Ανταγωνιστικότητας – Νέες Τεχνολογίες στις Διοικητικές Λειτουργίες 80 295€ 250€ 330€
10 Τήρηση Προτύπων και Διαδικασιών στην Βιομηχανική Παραγωγή 80 295€ 250€ 330€
11 Εφαρμογές Σύγχρονων Μεθόδων και Τεχνολογιών στην Βιομηχανική Παραγωγή 80 295€ 250€ 330€
12 Διαχείριση επιβατικού κοινού και οργάνωση μεταφορικού έργου 80 295€ 250€ 330€
13 Προώθηση Εξαγωγών και Εξαγωγικό Marketing Αγροτικών Προϊόντων 80 295€ 250€ 330€
14 Στέλεχος Διαχείρισης – Επεξεργασίας Αγροτικών Αποβλήτων 80 295€ 250€ 330€
15 Στέλεχος Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Υγιεινής Ασφ Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων 80 295€ 250€ 330€
16 Εσωτερικός Ελεγκτής 60 295€ 250€ 330€
17 Σύμβουλος Αφερεγγυότητας 60 295€ 250€ 330€
18 Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία 10 200€ 150€ 230€
19 Πρώτες Βοήθειες 60 295€ 250€ 330€
20 Υπάλληλος Τηλεφωνικού Κέντρου Κρατήσεων 40 295€ 250€ 330€
21 Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα 40 295€ 250€ 330€
22 E-Commerce & Hospitality – Sales & Marketing 40 295€ 250€ 330€
23 Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού 40 295€ 250€ 330€
24 Υπάλληλος Υποδοχής & Εξυπηρέτησης Πελατών 40 295€ 250€ 330€
25 Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων και Λινοθήκης 40 295€ 175€ 330€
26 Τουριστικός Αντιπρόσωπος 40 295€ 175€ 330€
27 Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ 80 295€ 250€ 330€
28 Εξειδικευμένο Στέλεχος Διαχείρισης της Υγιεινής και της Ασφάλειας – HACCP 80 295€ 250€ 330€
29 Χειριστής Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου 80 295€ 250€ 330€
30 Γενικά Θέματα Ασφαλείας 80 295€ 250€ 330€
31 Ειδικός Ψηφιακής Αφήγησης στα Νέα Μέσα Επικοινωνίας 80 295€ 250€ 330€
32 Νέες τάσεις στη Δημοσιογραφία (Η Δημοσιογραφία των Δεδομένων) 80 295€ 250€ 330€
33 Μάνατζερ Ενημερωτικών – Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων: Ειδικός Χρηματοοικονομικής

Διαχείρισης

80 295€ 250€ 330€
34 Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 80 295€ 250€ 330€
35 Προώθηση εξαγωγών και εξαγωγικό marketing αγροδιατροφικών προϊόντων 80 295€ 250€ 330€
36 Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 80 295€ 250€ 330€
37 Υπεύθυνος Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών 80 295€ 250€ 330€
38 Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων 80 295€ 250€ 330€
39 Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e- Commerce) 80 295€ 250€ 330€
40 Εξωτερικός Πωλητής 80 295€ 250€ 330€
41 Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business Administration) και Ανθρώπινων Πόρων 80 295€ 250€ 330€
42 Διαχείριση επιβατικού κοινού και οργάνωση μεταφορικού έργου 80 295€ 250€ 330€
43 Εφαρμογές Σύγχρονων Μεθόδων και Τεχνολογιών στη Βιομηχανική Παραγωγή 80 295€ 250€ 330€
44 Marketing- Digital Marketing 80 295€ 250€ 330€
45 Περιβαλλοντολογική Προστασία 80 295€ 250€ 330€
46 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) 80 295€ 250€ 330€
47 Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (Cyber Security) 80 295€ 250€ 330€
48 Εξειδίκευση στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων 200 300€
49 Η δειγματοληπτική έρευνα και η πρακτική της 200 300€
50 Σχέδιο Μαθήματος Γλωσσικών Μαθημάτων & Επιτυχής Διδασκαλία: Πρακτικές Προτάσεις 300 300€
51 Σύγχρονη & ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 400 300€
52 Ο θεσμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ε.Ε 200 300€
53 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση & Νέες Τεχνολογίες 400 300€
54 Εκπαίδευση & διαχείριση ομάδας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 400 300€
55 Εισαγωγή στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση 200 300€
56 Διδακτική των Οικονομικών 400 300€
57 Διδακτική στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 400 300€
58 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 400 300€
59 Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 200 300€
60 Δημιουργία Ιστοσελίδας 250 300€
61 Stress Management 100 300€
62 AutoCad 100  295€ 300€
63 3D Studio Max 100 300€

Δείτε Ακόμη