Αρ.Αδείας : 2101422 - Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 57 87 276

Φυσιολογία της Άσκησης – Έννοιες, μηχανισμοί και φυσιοπαθολογία

Φυσιολογία της Άσκησης – Έννοιες, μηχανισμοί και φυσιοπαθολογία

 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί σε μία εις βάθος ανάλυση της λειτουργίας και προσαρμογής του κυτταρικού (μοριακή), καρδιαγγειακού, αναπνευστικού, νευρικού και μυϊκού συστήματος στη φυσική δραστηριότητα και άσκηση. Προτείνονται τέσσερεις θεματικές ενότητες:

 • Βασικός μεταβολισμός και μηχανισμοί παραγωγής ενέργειας,
 • Νευρο-μυϊκό σύστημα και προσαρμογή στη άσκηση
 • Καρδιαγγειακό και αναπνευστικό σύστημα και προσαρμογή στην άσκηση.
 • Βασική γενική φυσιοπαθολογία και η συμμετοχή της άσκησης

Οι θεματικές πραγματεύονται λεπτομερώς, τη βασική φυσιολογική λειτουργία, αλλά κυρίως τη προσαρμογή του μυϊκού-νευρικού κυτταρικού μηχανισμού παραγωγής ενέργειας, τη μυϊκή κυτταρική βιολογική προσαρμογή, τη καρδιααναπνευστική και αγγειακή λειτουργία στην άσκηση/φυσική δραστηριότητα και τέλος τα βιολογικά οφέλη που απορρέουν από αυτή, τόσο σε φυσιολογικές αλλά και παθολογικές καταστάσεις.

Εξετάζονται ζητήματα πρακτικής εφαρμογής (case studies), εννοιών της φυσιολογίας στο πλαίσιο του καθορισμού/αξιολόγησης επιπέδου φυσικής κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη επιμέρους παράγοντες, όπως είδος άσκησης, ηλικία, φύλο, υποκείμενη νόσος.

Σκοπός του προγράμματος είναι να διευρυνθούν οι απαραίτητες γνώσεις λειτουργίας του σώματος κατά την άσκηση, πρωτίστως των επαγγελματιών σχετικών αντικειμένων (προπονητές, γυμναστές, φυσικοθεραπευτές, διατροφολόγους, κ.α.) συμβάλλοντας σε μία πολύπλευρη προσέγγιση της άσκησης.

Εισηγητής: Μαθιουλάκης Εμμανουήλ

 • Καθηγητής και υπεύθυνος τομέα σε ιδιωτικό ΙΕΚ των Αθηνών
 • Εθελοντής στη ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσμου» στην Αθήνα, στo τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
 • Πρώην καθηγητής στο Oxford College ODL, Αγγλία
 • Πτυχίο στη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Ε.Κ.Π.Α.
 • Πτυχίο στην Κλινική Εργαστηριακή Διαγνωστική στην Μοριακή Βιολογία, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Φυσιολογία της Άσκησης, Ιατρική Σχολή, U.C.L.A.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Mοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία, Ιατρική σχολή Ε.Κ.Π.Α. Ειδίκευση στην Μοριακή Καρδιολογία.
 • Πιστοποιημένος στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση & Πρώτες Βοήθειες και στην Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση & Αποκατάσταση, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
 • Πιστοποιημένος στο κλινικό Η.Κ.Γ. και μηχανισμό Αθηροσκλήρωσης από την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Harvard