Αρ.Αδείας : 2101422 - Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 57 87 276

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Φοιτητικά μαθήματα

δίωρα μαθήματα σε μορφή ιδιαίτερου αλλά και σε group

Γιατί να μας επιλέξετε;

Εξειδίκευση – Εμπειρία – Υπεροχή

Ακαδημαϊκοί εκπαιδευτές

Η ομάδα αποτελείται από έμπειρους εκπαιδευτικούς με ειδίκευση στα οικονομικά, στατιστική, οικονομετρία, χρηματοοικονομικά και λογιστική.

Ευέλικτα διδακτικά μέσα

Elearning, μαθήματα δια ζώσης, test πολλαπλών επιλογών, έντυπο εκπαιδευτικό υλικό, σεμινάρια, videos που αφορούν τις ενότητες τις μικροοικονομικής, μακροοικονομικής, οικονομετρίας, στατιστικής, χρηματοοικονομικών και λογιστικής τα οποία λύνουν κρίσιμες απορίες.

Υποστήριξη φοιτητικών εργασιών

Η ομάδα, αναλαμβάνει την υποστήριξη πτυχιακών, διπλωματικών εργασιών καθώς και εργασιών
εξαμήνου για όλες τις οικονομικές σχολές (Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι), για οικονομικές σχολές του εξωτερικού
καθώς και για το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο / Ε.Α.Π (ΔΕΟ , ΤΡΑ, ΜΒΑ) και το Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Τί προσφέρουμε:

1. Αποκλειστικότητα

2. Επικοινωνία με τον καθηγητή για επίλυση αποριών.

3. Δυνατότητα επεξήγησης εργασίας με μορφή ιδιαίτερου μαθήματος (χωρίς επιπλέον κόστος).

4. Παρουσίαση της εργασίας σε Power point (χωρίς επιπλέον κόστος).

5. Σύστημα λογοκλοπής.

Επικοινωνήστε σήμερα στο (+30 6940104027) για ΔΩΡΕΑΝ κοστολόγηση της εργασίας σας.

Μακροοικονομική θεωρία

Με τον όρο μακροοικονομία, ή μακροικονομική, χαρακτηρίζεται ο κλάδος των οικονομικών που μελετά τα οικονομικά προβλήματα, τη δομή, τη συμπεριφορά και τη λήψη αποφάσεων της οικονομίας ως σύνολο. Η μακροοικονομία ασχολείται με ζητήματα όπως το ΑΕΠ, η ανεργία, η παραγωγή, το επίπεδο τιμών, η συνολική επένδυση, η οικονομική ανάπτυξη, το διεθνές εμπόριο κ.α.

Χρηματοοικονομική

Τα χρηματοοικονομικά (finance) είναι ο κλάδος των οικονομικών που ασχολείται με την εξεύρεση και διαχείριση κεφαλαίων. Χρησιμοποιεί και διανέμει τα διαθέσιμα κεφάλαια κατά τη διάρκεια του χρόνου λαμβάνοντας υπόψιν του εκάστοτε ρίσκου απόδοσης.

CFA (Chartered Financial Analyst)

Το CFA ®(Chartered Financial Analyst) είναι ένας παγκοσμίως αναγνωρισμένος επαγγελματικός τίτλος στον κλάδο των χρηματοοικονομικών. Διαρκεί τρία χρόνια κι απευθύνεται σε υπαλλήλους και στελέχη επιχειρήσεων (τραπεζικών, επενδυτικών κ. α.).

Μικροοικονομική θεωρία

Είναι το μάθημα που εξετάζει το τμήμα της οικονομικής θεωρίας το οποίο αναφέρεται στη συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων, των καταναλωτών,επιχειρήσεων και του τρόπου που ισορροπούν εκείνοι στο οικονομικό σύστημα.

Λογιστική

Λογιστική είναι η επιστήμη που εντοπίζει, καταχωρεί, επεξεργάζεται και παρουσιάζει τα οικονομικά γεγονότα οικονομικών μονάδων και στη συνέχεια συντάσσει σχετικές ειδικές εκθέσεις, ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη (“stakeholders”) να είναι σε θέση να λαμβάνουν, κατά το δυνατόν ορθολογικές, οικονομικές αποφάσεις.

Δημόσια οικονομική

Δημόσια Οικονομική ή Οικονομικά (ή τα οικονομικά του δημόσιου τομέα) είναι η μελέτη της πολιτικής της κυβέρνησης από την άποψη της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της ισότητας.

Οικονομετρία & Στατιστική εφαρμογή

Η οικονομετρία είναι η εφαρμογή στατιστικών μεθόδων σε οικονομικά δεδομένα προκειμένου να δοθεί εμπειρικό περιεχόμενο στις οικονομικές σχέσεις.

Η Στατιστική είναι μεθοδική μαθηματική, παλαιότερα τεχνική και σήμερα επιστήμη που επιχειρεί να εξάγει έγκυρη γνώση χρησιμοποιώντας εμπειρικά δεδομένα παρατήρησης ή και πειράματος.

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) & Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ)

Υποστήριξη φοιτητών του ΕΑΠ & ΑΠΚΥ, από έμπειρους καθηγητές με μακροχρόνια εμπειρία στις  παρακάτω ενότητες:

  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΟ
  • ΜASTER IN BUSINESS ADMINISTRATOR

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Πτυχιακές & μεταπτυχιακές)

Υποστήριξη

Η υποστήριξη των σπουδαστών είναι διαρκής και πολύπλευρη. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του σήμερα, παρέχουμε μία σειρά εκπαιδευτικών καινοτόμων διαδικασιών & εργαλείων που βοηθούν σε μεγάλο βαθμό το σπουδαστή να φτάσει ακόμα πιο εύκολα στην επίτευξη των στόχων του.

Γνώση

Το εκπαιδευτικό προσωπικό, είναι από τα πιο καταξιωμένα στον χώρο με πολύχρονη εμπειρία. Διαθέτουν δε όλα τα απαραίτητα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία για σίγουρη επιτυχία.

Σχολές & τμήματα

Εξυπηρετούμε όλες τις οικονομικές σχολές καθώς και τους φοιτητές των ανοιχτών πανεπιστημίων Ελλάδος & Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας 6940104027

ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Καινοτόμο τεστ που αποτελείται από 100-120 στοχευμένες ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι οποίες θα βοηθήσουν το φοιτητή να ελέξγει τις γνώσεις του πάνω στο αντικείμενο ενδιαφέροντός του. Το τεστ μπορεί να πραγματοποιηθεί on line & διαζώσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας 6940104027

Δείτε Ακόμη