Αρ.Αδείας : 2101422 - Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 57 87 276

Φοιτητικά δίωρα μαθήματα

Φοιτητικά μαθήματα

δίωρα μαθήματα σε μορφή ιδιαίτερου αλλά και σε group

Γιατί να μας επιλέξετε;

Εξειδίκευση – Εμπειρία – Υπεροχή

Ακαδημαϊκοί εκπαιδευτές

Η ομάδα αποτελείται από έμπειρους εκπαιδευτικούς με ειδίκευση στα οικονομικά, στατιστική, οικονομετρία, χρηματοοικονομικά και λογιστική.

Ευέλικτα διδακτικά μέσα

Elearning, μαθήματα δια ζώσης, test πολλαπλών επιλογών, έντυπο εκπαιδευτικό υλικό, σεμινάρια, videos που αφορούν τις ενότητες τις μικροοικονομικής, μακροοικονομικής, οικονομετρίας, στατιστικής, χρηματοοικονομικών και λογιστικής τα οποία λύνουν κρίσιμες απορίες.

 

 

Δείτε Ακόμη