Αρ.Αδείας : 2101422 - Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 57 87 276
|

Τεχνική Υποστήριξη Μηχανών Καφέ

Τεχνική Υποστήριξη Μηχανών Καφέ

Σημασία σεμιναρίου Τεχνικής Υποστήριξης Μηχανών Καφέ:

Η αγορά του καφέ στις μέρες μας εύκολα χαρακτηρίζεται αναπτυσσόμενη. Όλο και περισσότερες εταιρείες ασχολούνται με την εισαγωγή, πώληση και τεχνική υποστήριξη των εν λόγω μηχανών. Με αφορμή την ραγδαία ανάπτυξη αυτής της αγοράς έχει δημιουργηθεί  η ανάγκη για περαιτέρω επιμόρφωση των τεχνικών μηχανών του καφέ. Συνεπώς με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να έχουν μία πλήρη εικόνα για την κύρια λειτουργία της μηχανής καφέ.
 • Να επιλύουν τεχνικές βλάβες της μηχανής καφέ.
 • Να γνωρίζουν πώς είναι και τι περιλαμβάνει ένα γενικό service μίας μηχανής καφέ.
 • Να γνωρίζουν της βασικές γνώσεις για την σωστή ρύθμιση της της μηχανής καφέ και του μύλου.
 • Πώς γίνεται μια σωστή εγκατάσταση της μηχανής καφέ.
 • Να γνωρίζουν τον βασικό προγραμματισμό διάφορων μηχανών καφέ.
 • Οδηγίες ασφάλειας στον χειρισμό και την λειτουργία.

Το σεμινάριο Τεχνικής Υποστήριξης Μηχανών Καφέ  απευθύνεται σε:

 • Μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς
 • Ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες
 • Ψυκτικούς
 • Αποφοίτους τεχνικών σχολών – ΙΕΚ – ΟΑΕΔ
 • Eργαζόμενους στον χώρο της εστίασης

Έναρξη τμημάτων αρχές Οκτωβρίου, Νοεμβρίου 2018, περιορισμένες θέσεις.

Εισηγητής:  Νικόλαος Καλλιμάνης

Μηχανολόγος  Μηχανικός  Α.Ε.Ι  Πειραιά Τ.Τ Αιγάλεω – κατεύθυνση κατασκευαστικός τομέας
Μέλος του Ε.Ε.Τ.Ε.Μ
Έμπειρος  τεχνικός  μηχανών καφέ και εστίασης
Επταετής εμπειρία στην εγκατάσταση και συντήρηση μηχανών καφε (Wega, Ciballi, Astoria, La San Marco, Fiorenzato , Rancilio κ.α)
Υπεύθυνος επίλυσης βλαβών των εν λόγω μηχανών γνώστης προγραμμάτων ρύθμισης μηχανής και μύλου κοπής.
Έμπειρος γνώστης προγραμμάτων σχεδίασης: Αutocad, Solid edge
Σχεδιαστής βιομηχανικού σχεδίου με ειδικότητα στη σχεδίαση κοπτικών εργαλείων , οργάνωση και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικότερα σε ρεκτιφιέ, τόρνους, φρέζες κ.α