Αρ.Αδείας : 2101422 - Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 57 87 276

Προγράμματα Κατάρτισης Εκπαιδευτών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Επιμορφωτικά Σεμινάρια εξ’ αποστάσεως για την επιλογή Εκπαιδευτών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) κλπ αλλά και για άλλες θέσεις π.χ.: Υπεύθυνοι ΚΔΒΜ, Διευθυντές ΔΙΕΚ, ΣΔΕ κλπ.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν Βεβαίωση Επιμόρφωσης επιτυχούς ολοκλήρωσης, η οποία είναι απαραίτητη για τη λήψη μορίων/σεμινάριο, που αφορούν στην επιμόρφωση των υποψηφίων.

Δυνατότητα συμμετοχής εκπαιδευομένων από όλη την Ελλάδα με την εξ’ αποστάσεως μεθοδολογία.

 1. Επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων
 2. Επιμόρφωση στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 3. Επιμόρφωση στο θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 4. Επιμόρφωση στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων
 5. Επιμόρφωση στη διοίκηση μονάδων υγείας
 6. Επιμόρφωση εκπαιδευτών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Μέγιστη μοριοδότηση επιμόρφωσης ανά Δομή/θέση:

 1. Δημόσια ΙΕΚ: 2 μόρια ανά πεδίο επιμόρφωσης με μέγιστο αριθμό μορίων τα 6 (ΦΕΚ Β/3007/25-07-2018) 400 ώρες ανά πεδίο
 2. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: 8 μόρια, 5 σε θέματα ΣΔΕ (150 ώρες) και 3 στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (300 ώρες) βάσει τελευταίας Πρόσκλησης ΙΝΕΔΙΒΙΜ 07-08-2017, Αρ. Πρωτ.: 660/6/33089. Το 2018 ΔΕΝ ΘΑ ΒΓΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-Θα γίνει χρήση της κατάταξης σε πίνακες του 2017
 3. Κέντρα Δια Βίου Μάθησης: 3 μόρια ανά πεδίο επιμόρφωσης με μέγιστο αριθμό μορίων τα 6 (ΦΕΚ Β/1151/29-03-2018) 600 ώρες ανά πεδίο
 4. ΙΕΚ ΟΑΕΔ: 2 μόρια ανά πεδίο επιμόρφωσης με μέγιστο αριθμό μορίων τα 6 (ΦΕΚ Β/2228/14-06-2018) 200 ώρες ανά πεδίο
 5. Διευθυντές-Υποδιευθυντές ΔΙΕΚ/ΣΔΕ 2 μόρια ανά πεδίο επιμόρφωσης με μέγιστο αριθμό μορίων τα 6 (ΦΕΚ Β/1151/29-03-2018) 400 ώρες ανά πεδίο
 6. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί για απόσπαση σε ΣΔΕ: 3 μόρια ανά πεδίο επιμόρφωσης με μέγιστο αριθμό μορίων τα 6 (ΦΕΚ Β/1151/29-03-2018) 600 ώρες ανά πεδίο
 7. Υπεύθυνοι ΚΔΒΜ: 4 μόρια σε 4 θεματικές (800 ώρες) ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΦΕΚ (http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/ayta-einai-ta-kritiria-kai-diadikasia-epilogis-ypeythynon-ekpaideysis-kai )
 8. κατά περίπτωση μοριοδότηση σε προκλήσεις για επιλογή εκπαιδευτών αλλά και στελεχών για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, που υλοποιούν διάφοροι φορείς: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΠΕ), ιδιωτικά ΚΔΒΜ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΕΙΕΑΔ κλπ.

Δείτε Ακόμη