Αρ.Αδείας : 2101422 - Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 57 87 276
|

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΜΕ Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΜΕ Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

Πρόκειται για γενικότερη κατηγορία Πιστοποιητικών Εξειδικευμένων Γνώσεων και Δεξιοτήτων σε πληθώρα γνωστικών αντικειμένων και θεματικών πεδίων. Η πιστοποίηση  αποτελεί για τον κάτοχό της απτή απόδειξη της γνώσης όλων των απαραίτητων δεξιοτήτων που απαιτούνται, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Ε.ΣΥ.Δ. – Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

Τα σχήματα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα, είναι διαπιστευμένα από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

DATA PROTECTION OFFICER DPO: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Προστασία Δεδομένων DPO

ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ

 1. Πιστοποίηση για Επαγγελματία Καθαριστή Καθαρίστρια
 2. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing
 3. Υπάλληλος Κρατήσεων Ξενοδοχείου
 4. Υπάλληλος Τηλεφωνικού Κέντρου / κρατήσεων Ξενοδοχείου
 5. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα
 6. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου & κρατήσεων
 7. Λινοθηκάριος
 8. Μπουφετζης
 9. Οροφοκόμος
 10. Σερβιτόρος
 11. Υπάλληλος τμήματος Ορόφων Λινοθήκης
 12. Τουριστικός Αντιπρόσωπος
 13. Πιστοποίηση για Υπάλληλο Τουριστικού Γραφείου
 14. Πιστοποίηση για Υπάλληλο Ψυχαγωγίας, Ευεξίας και Αθλητισμού
 15. Πιστοποίηση Υπαλλήλου υποδοχής & εξυπηρέτησης πελατών
 16. Οινοτουρισμός
 17. Διατροφικά Πρότυπα
 18. Εξυπηρέτηση Πελατών Εστιατορίου
 19. Σύμβουλος Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού (Θρησκευτικός και Πολιτιστικός, Συνεδριακός Υγείας και Πολιτισμού)
 20. Αγγλικά για τον Τουρισμό
 21. Εξυπηρέτηση πελατών (Κλάδος επιχειρήσεων ευεξίας/αθλητισμού/ψυχαγωγίας)
 22. Διοργάνωση Πολιτιστικών – Επιστημονικών – Αθλητικών Εκδηλώσεων
 23. Business Λογιστική – Λογιστική και Φοροτεχνική Διαχείριση Επιχειρήσεων
 24. Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χωρών – uc
 25. Εξυπηρέτηση Πελατών – uc
 26. Ψηφιακό Μάρκετινγκ Στον Τουρισμό – Social Media – uc
 27. Στέλεχος Προώθησης Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος – uc
 28. Στέλεχος Ποιότητας Σε Ξενοδοχειακές Και Επισιτιστικές Επιχειρήσεις – uc

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 1. Χειρισμός Εργαλειομηχανών
 2. Τεχνικός Μονώσεων-Μονωτής
 3. Συντηρητής Εγκαταστάσεων & Μηχανημάτων
 4. Τεχνικός Μεταποίησης και Εμπορίας Υαλοπινάκων
 5. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
 6. Τεχνικός Μόνωσης – Μονωτής Σε Κτίρια – Ειδικός Εφαρμογών Μόνωσης
 7. Υπεύθυνος Συντήρησης – Διαχείρισης Κτιρίων Και Εγκαταστάσεων (Facility Manager)
 8. Στέλεχος Εφαρμογής Μεθοδολογιών Διατήρησης, Συντήρησης, Ανάδειξης, Αξιοποίησης Υποδομών Πολιτιστικής κληρονομιάς
 9. Βοηθός Τεχνίτη Εργαλειομηχανών
 10. Οργάνωση Και Λειτουργία Συνεργείου

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 1. Τεχνίτης Φυσικού Αερίου
 2. Εργασίες Αερίων Καυσίμων
 3. Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building
 4. Τεχνικός -Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου
 5. Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ

ΤΟΜΈΑΣ ΛΙΑΝΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ

 1. Πωλητής Λιανικής
 2. Εξωτερικός Πωλητής
 3. Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου
 4. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
 5. Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser)
 6. Υπάλληλος Γραφείου
 7. Στέλεχος Πωλήσεων Οινοποιητικών Προϊόντων
 8. Στέλεχος Πωλήσεων Ελαιοκομικών Προϊόντων
 9. Τεχνικές Πωλήσεων
 10. Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Πελατών σε Επιχειρήσεις Franchising
 11. Εξωτερικός Πωλητής Γεωργικών Ειδών
 12. Εξωτερικός Πωλητής Ιατρικών Ειδών – uc
 13. Εξωτερικός Πωλητής Φαρμακευτικών Ειδών – uc
 14. Αποτελεσματικές Τεχνικές Επικοινωνίας Και Πωλήσεων – uc
 15. Στέλεχος Διαχείρισης Και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων – uc
 16. Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων – uc

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 1. Στέλεχος Διαχείρισης Εξαγωγικών Δραστηριοτήτων
 2. Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας
 3. Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου
 4. Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης (Εξαγωγών)
 5. Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου Οινοποιητικών Προϊόντων
 6. Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς εμπορίου Ελαιοκομικών Προϊόντων
 7. Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου

TΟΜΈΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ LOGISTICS

 1. Στέλεχος Αποθήκης Logistics
 2. Στέλεχος Διαμεταφοράς Προϊόντων / Διαλογέας
 3. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 4. Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης
 5. Διαχείριση Επιβατικού Κοινού και Οργάνωση Μεταφορικού Έργου
 6. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης Καπνού
 7. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Δίκτυα Franchise

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 1. Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας
 2. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων
 3. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 4. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών
 5. Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
 6. Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
 7. Ειδικός Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πράσινων ΤΠΕ
 8. Ειδικός Ανάπτυξης Λειτουργικού Συστήματος και Εφαρμογών Κινητής Τηλεφωνίας
 9. Χειριστής Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου
 10. Online Branding και Επικοινωνία
 11. Βασικές Αρχές Προγραμματισμού
 12. Στέλεχος Υποστήριξης Marketing Ελαιοκομικών προϊόντων
 13. Στέλεχος διαδικτυακού Marketing Οινοποιητικών Προϊόντων
 14. Στέλεχος Υποστήριξης Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 15. Social Media Business Marketing
 16. Διαχειριστής Δικτύων
 17. Σύμβουλος Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 18. Ειδικός Ανάλυσης Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)
 19. Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής
 20. Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Social Media Marketing
 21. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)
 22. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία
 23. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
 24. Στέλεχος social media marketing/advertising στοχώροτουπολιτισμού
 25. Data Science (Επιστήμη των Δεδομένων)
 26. Internet of Things (Διαδίκτυο των Πραγμάτων)
 27. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – uc
 28. ΕΙΔΙΚΟΣ MOBILE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – uc
 29. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – GIS – uc
 30. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ – uc
 31. ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3D – uc
 32. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (HTML, CSS, JAVASCRIPT) – uc
 33. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – uc
 34. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ STEM – uc

ΤΟΜΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 1. Ειδικός Δημοσιογραφίας Δεδομένων
 2. Ειδικός Ψηφιακής Αφήγησης στα Νέα Μέσα Επικοινωνίας
 3. Μάνατζερ Ενημερωτικών – Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων με εξειδίκευση Ειδικός Social Media Marketing
 4. Μάνατζερ Ενημερωτικών – Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων με εξειδίκευση Ειδικός Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης
 5. Μάνατζερ Ενημερωτικών – Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων με εξειδίκευση Ειδικός Διαχείρισης Ιστοσελίδας

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 1. Εισαγωγικές γνώσεις Νοσηλευτή
 2. Εισαγωγικές γνώσεις Νοσηλευτή (Προχωρημένο Επίπεδο)
 3. Συντηρητής Ιατρικών Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης
 4. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
 5. Κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα
 6. Κατ’ Οίκον Φροντίδα & Φύλαξη σε ευπαθείς ομάδες και παιδιά
 7. Πρώτες Βοήθειες
 8. Βασικές Γνώσεις Φροντιστών Πασχόντων Αλτσχάιμερ (Οικογενειακή Στήριξη)
 9. Φροντιστές Πασχόντων Αλτσχάιμερ (Προχωρημένο Επίπεδο)
 10. Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
 11. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – uc
 12. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ – uc
 13. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ – uc
 14. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ – uc
 15. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ – uc
 16. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ – uc

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 1. Λειτουργία και Ελαφριά Συντήρηση Συστημάτων Επεξεργασίας Λυμάτων – Βιολογικών Καθαρισμών
 2. Διαχείριση και Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων-Απορριμμάτων
 3. Λειτουργία και Συντήρηση Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)
 4. Περιβαλλοντική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
 5. Στέλεχος Διαχείρισης και Επεξεργασίας Αγροτικών Αποβλήτων
 6. Ρύπανση και Προστασία Αγροοικοσυστημάτων
 7. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων
 8. Τήρηση Περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες
 9. Διαχείριση Καταστροφών & Κρίσεων
 10. Σύγχρονα συστήματα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων
 11. Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων
 12. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης – Συντήρησης Πρασίνου

ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗ & ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ

 1. Υπεύθυνος Επιχειρήσεων Τροφίμων & Ποτών
 2. Τεχνικός Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων & Ποτών
 3. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Επιπέδου 1 (Χειριστής Τροφίμων & Ποτών)
 4. Στέλεχος Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Υγιεινής, Ασφάλειας και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων
 5. Τήρηση προτύπων και διαδικασιών στην βιομηχανική παραγωγή
 6. Εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης στην βιομηχανική παραγωγή
 7. Γευσιγνώστης Οινοποιητικών Προϊόντων
 8. Υπάλληλος Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιόλαδου
 9. Υπεύθυνος Marketing Τροφίμων
 10. Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
 11. Διαχείριση Τροφίμων και Ορθών Πρακτικών Υγιεινής
 12. Διαχείριση Τροφίμων και Οργανικών Απορριμμάτων σε Δίκτυα Franchise
 13. Διεθνή Διατροφικά Πρότυπα Και Εστιατορική Τέχνη – uc
 14. Διεθνή Διατροφικά Πρότυπα Και Εξυπηρέτηση Πελατών Εστιατορίου – uc
 15. Στέλεχος Εστίασης – Διοίκησης Μονάδων Εστίασης – uc
 16. Υπάλληλος Μαγειρικής – Εστιατορικής Τέχνης – uc
 17. Βοηθός Κρεοτέχνη – uc
 18. Τεχνικός Παραγωγής Τροφίμων Και Ποτών – uc
 19. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα Σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις – uc
 20. Τεχνικές Δεξιότητες Ζωικής Παραγωγής Και Διαχείρισης Προϊόντων Κρέατος – uc
 21. Τεχνικές Δεξιότητες Ζωικής Παραγωγής Και Διαχείρισης Γαλακτοκομικών Προϊόντων – uc
 22. Εξειδικευμένο Στέλεχος Διαχείρισης Της Υγιεινής Και Της Ασφάλειας Προϊόντων – Haccp – uc
 23. Οινοχόος -uc
 24. Τεχνικός Μονάδας Παραγωγής Προϊόντων Με Βάση Το Κρέας – Ειδικός Κρεατοσκευασμάτων – uc
 25. Ειδικός Μαγειρικής – Εστιατορικής Τέχνης Σύμφωνα Με Τα Διεθνή Διατροφικά Πρότυπα – uc
 26. Στέλεχος Εστίασης – Ειδικός Διεθνών Διατροφικών Προτύπων Και Εξυπηρέτησης Πελατών Εστιατορίου – uc
 27. Τεχνικός Παρακολούθησης Διαδικασίας Από Την Εκτροφή Έως Το Σφαγείο – uc
 28. Τεχνικός Τυποποίησης, Συσκευασίας Και Ποιοτικού Ελέγχου Στον Κλάδο Των Υδατοκαλλιεργειών – uc
 29. Τεχνικός Αμπελουργίας Και Οινοποιίας – uc

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 1. Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων
 2. Εσωτερικός Ελεγκτής
 3. Σύμβουλος Αφερεγγυότητας
 4. Τηλεργασία
 5. Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Δεξιότητες στον χώρο εργασίας
 6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
 7. Βασικές γνώσεις επικοινωνίας Αγγλικής γλώσσας για στελέχη επιχειρήσεων
 8. Οργάνωση & λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων
 9. Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας – Νέες τεχνολογίες στις διοικητικές λειτουργίες
 10. Στέλεχος Ποιότητας στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας
 11. Σχεδιασμός Νέων Προϊόντων Υψηλής Αισθητικής
 12. Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών
 13. Στέλεχος Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας

ΤΟΜΈΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ & ΕΥΕΞΊΑΣ

 1. ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΡΕΑ – ΚΟΜΜΩΤΗ

IT SKILLS

 1. AUTOCAD 2D-3D
 2. PHOTOSHOP CS6
 3. ANDROID
 4. PASCAL

 PROFESSIONAL

 1. Στελεχος Γραμματειακης υποστηριξης Διευθυνσης