Αρ.Αδείας : 2101422 - Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 57 87 276
|

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΜΕ Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΜΕ Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

Πρόκειται για γενικότερη κατηγορία Πιστοποιητικών Εξειδικευμένων Γνώσεων και Δεξιοτήτων σε πληθώρα γνωστικών αντικειμένων και θεματικών πεδίων. Η πιστοποίηση  αποτελεί για τον κάτοχό της απτή απόδειξη της γνώσης όλων των απαραίτητων δεξιοτήτων που απαιτούνται, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Ε.ΣΥ.Δ. – Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

Τα σχήματα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα, είναι διαπιστευμένα από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

DATA PROTECTION OFFICER DPO: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-

 1. Προστασία Δεδομένων DPO

ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ-

 1. Πιστοποίηση για Επαγγελματία Καθαριστή Καθαρίστρια-UN-UC
 2. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing-UN-UC
 3. Υπάλληλος Κρατήσεων Ξενοδοχείου-UN
 4. Υπάλληλος Τηλεφωνικού Κέντρου / κρατήσεων Ξενοδοχείου-UN
 5. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα-UN
 6. Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου & κρατήσεων-UN
 7. Λινοθηκάριος-UN-UC
 8. Μπουφετζης-UN
 9. Οροφοκόμος-UN-UC
 10. Σερβιτόρος-UN
 11. Υπάλληλος τμήματος Ορόφων Λινοθήκης-UN
 12. Τουριστικός Αντιπρόσωπος-UN-UC
 13. Πιστοποίηση για Υπάλληλο Τουριστικού Γραφείου-UN-UC
 14. Πιστοποίηση για Υπάλληλο Ψυχαγωγίας, Ευεξίας και Αθλητισμού-UN
 15. Πιστοποίηση Υπαλλήλου υποδοχής & εξυπηρέτησης πελατών-UN
 16. Οινοτουρισμός-UN
 17. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-UC
 18. Διατροφικά Πρότυπα-UN
 19. Εξυπηρέτηση Πελατών Εστιατορίου-UN
 20. Σύμβουλος Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού (Θρησκευτικός και Πολιτιστικός, Συνεδριακός Υγείας και Πολιτισμού)-UN-UC
 21. Αγγλικά για τον Τουρισμό-UN
 22. Εξυπηρέτηση πελατών (Κλάδος επιχειρήσεων ευεξίας/αθλητισμού/ψυχαγωγίας)-UN
 23. Διοργάνωση Πολιτιστικών – Επιστημονικών – Αθλητικών Εκδηλώσεων-UN
 24. Business Λογιστική – Λογιστική και Φοροτεχνική Διαχείριση Επιχειρήσεων-UN
 25. Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χωρών – uc
 26. Εξυπηρέτηση Πελατών – uc
 27. Ψηφιακό Μάρκετινγκ Στον Τουρισμό – Social Media – uc
 28. Στέλεχος Προώθησης Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος – uc
 29. Στέλεχος Ποιότητας Σε Ξενοδοχειακές Και Επισιτιστικές Επιχειρήσεις – uc
 30. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ-UC
 31. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ-UC
 32. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ-UC
 33. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-UC
 34. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-UC
 35. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ-UC
 36. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-UC
 37. ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-UC
 38. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ-UC
 39. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-UC
 40. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-UC
 41. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-UC
 42. ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-UC
 43. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ-UC
 44. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)-UC
 45. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)-UC
 46. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)-UC
 47. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)-UC
 48. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)-UC
 49. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-UC
 50. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-UC
 51. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ-UC
 52. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-UC
 53. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E-TOURISM και M-TOURISM-UC

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-

 1. Χειρισμός Εργαλειομηχανών-UN-UC
 2. Τεχνικός Μονώσεων-Μονωτής-UN
 3. Συντηρητής Εγκαταστάσεων & Μηχανημάτων-UN
 4. Τεχνικός Μεταποίησης και Εμπορίας Υαλοπινάκων-UN
 5. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ-UN-UC
 6. Νέες Τεχνολογίες στη Μεταποιητική Βιομηχανία-UN
 7. Τεχνικός Μόνωσης – Μονωτής Σε Κτίρια – Ειδικός Εφαρμογών Μόνωσης-UC
 8. Υπεύθυνος Συντήρησης – Διαχείρισης Κτιρίων Και Εγκαταστάσεων (Facility Manager)-UC
 9. Στέλεχος Εφαρμογής Μεθοδολογιών Διατήρησης, Συντήρησης, Ανάδειξης, Αξιοποίησης Υποδομών Πολιτιστικής κληρονομιάς-UC
 10. Βοηθός Τεχνίτη Εργαλειομηχανών-UC
 11. Οργάνωση Και Λειτουργία Συνεργείου-UC
 12. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (FACILITY MANAGER)-UC
 13. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ-UC
 14. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ-UC
 15. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ-UC
 16. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-UC
 17. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ – ΜΑΡΑΓΚΟΣ-UC
 18. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)-UC
 19. ΒΟΗΘΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΥ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)-UC
 20. ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΥ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)-UC
 21. ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΞΥΛΟΥ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)-UC
 22. ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΤΗΣ/ΤΡΙΑ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)-UC
 23. ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)-UC
 24. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ-UC
 25. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ-UC
 26. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ-UC
 27. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ-UC
 28. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ-UC
 29. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)-UC

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-

 1. Τεχνίτης Φυσικού Αερίου-UN
 2. Εργασίες Αερίων Καυσίμων-UN
 3. Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building-UN-UC
 4. Τεχνικός -Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου-UN-UC
 5. Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ-UN
 6. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-UC
 7. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-UC
 8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-UC
 9. ΕΙΔΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ-UC
 10. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ-UC
 11. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ BMS (BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS)-UC
 12. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ-UC
 13. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-UC
 14. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-UC
 15. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΕ-UC
 16. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΠΕ-UC
 17. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-UC
 18. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ-UC
 19. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-UC
 20. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-UC
 21. ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-UC
 22. ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ-UC
 23. ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ-UC
 24. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)-UC
 25. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ-UC
 26. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ)-UC
 27. ΜΕΣΙΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)-UC
 28. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)-UC
 29. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)-UC
 30. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)-UC
 31. ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ-UC
 32. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ-UC
 33. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ISO 14001-UC
 34. ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-UC
 35. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ-UC
 36. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΠΕ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ-UC

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-

 1. Λειτουργία και Ελαφριά Συντήρηση Συστημάτων Επεξεργασίας Λυμάτων – Βιολογικών Καθαρισμών-UN
 2. Διαχείριση και Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων-Απορριμμάτων-UN
 3. Λειτουργία και Συντήρηση Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)-UN
 4. Περιβαλλοντική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων-UN-UC
 5. Στέλεχος Διαχείρισης και Επεξεργασίας Αγροτικών Αποβλήτων-UN-UC
 6. Ρύπανση και Προστασία Αγροοικοσυστημάτων-UN
 7. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων-UN
 8. Τήρηση Περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες-UN-UC
 9. Διαχείριση Καταστροφών & Κρίσεων-UN
 10. Σύγχρονα συστήματα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων-UN
 11. Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων-UN
 12. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης – Συντήρησης Πρασίνου-UN

ΤΟΜΈΑΣ ΛΙΑΝΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ-

 1. Πωλητής Λιανικής-UN-UC
 2. Εξωτερικός Πωλητής-UN-UC
 3. Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου-UN
 4. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης-UN-UC
 5. Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser)-UN
 6. Υπάλληλος Γραφείου-UN
 7. Στέλεχος Πωλήσεων Οινοποιητικών Προϊόντων-UN
 8. Στέλεχος Πωλήσεων Ελαιοκομικών Προϊόντων-UN
 9. Τεχνικές Πωλήσεων-UN-UC
 10. Εξυπηρέτηση και Διαχείριση Πελατών σε Επιχειρήσεις Franchising-UN
 11. Εξωτερικός Πωλητής Γεωργικών Ειδών-UN-UC
 12. Πωλήτριες Καταστημάτων Λιανικής στο Νέο Ψηφιακό Περιβάλλο-UN
 13. Εξωτερικός Πωλητής Ιατρικών Ειδών – UC
 14. Εξωτερικός Πωλητής Φαρμακευτικών Ειδών – UC
 15. Αποτελεσματικές Τεχνικές Επικοινωνίας Και Πωλήσεων – UC
 16. Στέλεχος Διαχείρισης Και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων – UC
 17. Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων – UC
 18. ΣΤΕΛΕΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ e-shops-UC
 19. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ-UC
 20. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-UC
 21. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-UC
 22. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-UC
 23. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΕΠ1, ΕΠ2, ΕΠ3)-UC
 24. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (TRANSPORTATION MANAGER) ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-UC
 25. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-UC
 26. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ-UC
 27. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ-UC
 28. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (F&B) ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΑ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΦΗ, MOTOR SAILERS, ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ-UC

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-

 1. Στέλεχος Διαχείρισης Εξαγωγικών Δραστηριοτήτων-UN
 2. Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας-UN
 3. Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου-UN
 4. Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης (Εξαγωγών)-UN
 5. Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου Οινοποιητικών Προϊόντων-UC-UN
 6. Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς εμπορίου Ελαιοκομικών Προϊόντων-UC-UN
 7. Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου-UC-UN
 8. ΠΩΛΗΤΗΣ – ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ – ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-UC
 9. Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου Δημιουργικής Βιομηχανίας-UN

TΟΜΈΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ LOGISTICS

 1. Στέλεχος Αποθήκης Logistics
 2. Στέλεχος Διαμεταφοράς Προϊόντων / Διαλογέας
 3. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας-UC
 4. Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης
 5. Διαχείριση Επιβατικού Κοινού και Οργάνωση Μεταφορικού Έργου
 6. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης Καπνού-UC
 7. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Δίκτυα Franchise
 8. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ-UC

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 1. Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας
 2. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων
 3. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 4. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών
 5. Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
 6. Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
 7. Ειδικός Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πράσινων ΤΠΕ
 8. Ειδικός Ανάπτυξης Λειτουργικού Συστήματος και Εφαρμογών Κινητής Τηλεφωνίας
 9. Χειριστής Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου
 10. Online Branding και Επικοινωνία
 11. Βασικές Αρχές Προγραμματισμού
 12. Στέλεχος Υποστήριξης Marketing Ελαιοκομικών προϊόντων
 13. Στέλεχος διαδικτυακού Marketing Οινοποιητικών Προϊόντων
 14. Στέλεχος Υποστήριξης Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 15. Social Media Business Marketing
 16. Διαχειριστής Δικτύων
 17. Σύμβουλος Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 18. Ειδικός Ανάλυσης Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)
 19. Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής
 20. Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Social Media Marketing
 21. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)
 22. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία
 23. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
 24. Στέλεχος social media marketing/advertising στοχώροτουπολιτισμού
 25. Data Science (Επιστήμη των Δεδομένων)
 26. Internet of Things (Διαδίκτυο των Πραγμάτων)
 27. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – uc
 28. ΕΙΔΙΚΟΣ MOBILE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – uc
 29. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – GIS – uc
 30. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ – uc
 31. ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3D – uc
 32. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (HTML, CSS, JAVASCRIPT) – uc
 33. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – uc
 34. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ STEM – uc

ΤΟΜΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-

 1. Ειδικός Δημοσιογραφίας Δεδομένων-UN
 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ-UC
 3. Ειδικός Ψηφιακής Αφήγησης στα Νέα Μέσα Επικοινωνίας-UN
 4. Μάνατζερ Ενημερωτικών – Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων με εξειδίκευση Ειδικός Social Media Marketing-UN
 5. Μάνατζερ Ενημερωτικών – Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων με εξειδίκευση Ειδικός Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης-UN
 6. Μάνατζερ Ενημερωτικών – Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών Ιστοσελίδων με εξειδίκευση Ειδικός Διαχείρισης Ιστοσελίδας-UN

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 1. Εισαγωγικές γνώσεις Νοσηλευτή
 2. Εισαγωγικές γνώσεις Νοσηλευτή (Προχωρημένο Επίπεδο)
 3. Συντηρητής Ιατρικών Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης
 4. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
 5. Κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα
 6. Κατ’ Οίκον Φροντίδα & Φύλαξη σε ευπαθείς ομάδες και παιδιά
 7. Πρώτες Βοήθειες
 8. Βασικές Γνώσεις Φροντιστών Πασχόντων Αλτσχάιμερ (Οικογενειακή Στήριξη)
 9. Φροντιστές Πασχόντων Αλτσχάιμερ (Προχωρημένο Επίπεδο)
 10. Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
 11. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – uc
 12. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ – uc
 13. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ – uc
 14. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ – uc
 15. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ – uc
 16. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ – uc

ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗ & ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ

 1. Υπεύθυνος Επιχειρήσεων Τροφίμων & Ποτών
 2. Τεχνικός Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων & Ποτών
 3. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Επιπέδου 1 (Χειριστής Τροφίμων & Ποτών)
 4. Στέλεχος Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Υγιεινής, Ασφάλειας και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων
 5. Τήρηση προτύπων και διαδικασιών στην βιομηχανική παραγωγή
 6. Εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης στην βιομηχανική παραγωγή
 7. Γευσιγνώστης Οινοποιητικών Προϊόντων
 8. Υπάλληλος Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιόλαδου
 9. Υπεύθυνος Marketing Τροφίμων
 10. Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
 11. Διαχείριση Τροφίμων και Ορθών Πρακτικών Υγιεινής
 12. Διαχείριση Τροφίμων και Οργανικών Απορριμμάτων σε Δίκτυα Franchise
 13. Διεθνή Διατροφικά Πρότυπα Και Εστιατορική Τέχνη – uc
 14. Διεθνή Διατροφικά Πρότυπα Και Εξυπηρέτηση Πελατών Εστιατορίου – uc
 15. Στέλεχος Εστίασης – Διοίκησης Μονάδων Εστίασης – uc
 16. Υπάλληλος Μαγειρικής – Εστιατορικής Τέχνης – uc
 17. Βοηθός Κρεοτέχνη – uc
 18. Τεχνικός Παραγωγής Τροφίμων Και Ποτών – uc
 19. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα Σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις – uc
 20. Τεχνικές Δεξιότητες Ζωικής Παραγωγής Και Διαχείρισης Προϊόντων Κρέατος – uc
 21. Τεχνικές Δεξιότητες Ζωικής Παραγωγής Και Διαχείρισης Γαλακτοκομικών Προϊόντων – uc
 22. Εξειδικευμένο Στέλεχος Διαχείρισης Της Υγιεινής Και Της Ασφάλειας Προϊόντων – Haccp – uc
 23. Οινοχόος -uc
 24. Τεχνικός Μονάδας Παραγωγής Προϊόντων Με Βάση Το Κρέας – Ειδικός Κρεατοσκευασμάτων – uc
 25. Ειδικός Μαγειρικής – Εστιατορικής Τέχνης Σύμφωνα Με Τα Διεθνή Διατροφικά Πρότυπα – uc
 26. Στέλεχος Εστίασης – Ειδικός Διεθνών Διατροφικών Προτύπων Και Εξυπηρέτησης Πελατών Εστιατορίου – uc
 27. Τεχνικός Παρακολούθησης Διαδικασίας Από Την Εκτροφή Έως Το Σφαγείο – uc
 28. Τεχνικός Τυποποίησης, Συσκευασίας Και Ποιοτικού Ελέγχου Στον Κλάδο Των Υδατοκαλλιεργειών – uc
 29. Τεχνικός Αμπελουργίας Και Οινοποιίας – uc

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΝΟΜΙΚΗΣ-

 1. Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων-UN-UC
 2. Εσωτερικός Ελεγκτής-UN
 3. Σύμβουλος Αφερεγγυότητας-UN
 4. Τηλεργασία-UN
 5. Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Δεξιότητες στον χώρο εργασίας-UN-UC
 6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ-UN
 7. Βασικές γνώσεις επικοινωνίας Αγγλικής γλώσσας για στελέχη επιχειρήσεων-UN
 8. Οργάνωση & λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων-UN-UC
 9. Ειδικός Εφαρμογών Κυκλικής Οικονομίας-UN
 10. Σχεδιασμός Ενδυμάτων και Κατασκευή Πρωτοτύπων- Συλλογών-UN
 11. Σχεδιασμός Υποδημάτων & Κατασκευή Πρωτοτύπων- Συλλογών-UN
 12. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT)-UC
 13. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-UC
 14. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ / ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-UC
 15. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-UC
 16. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ-UC
 17. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-UC
 18. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ-UC
 19. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ (ΦΥΣΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ) ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-UC
 20. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-UC
 21. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT)-UC
 22. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-UC
 23. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-UC
 24. BUSINESS ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-UC
 25. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ-UC
 26. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ – SOCIAL MEDIA MARKETING-UC
 27. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ-UC
 28. DIGITAL MARKETING – ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ SOCIAL MEDIA MARKETING-UC
 29. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ-UC
 30. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-UC
 31. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ-UC
 32. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ-UC
 33. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-UC
 34. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ-UC
 35. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ-UC
 36. ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-UC
 37. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ-UC
 38. ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ-UC
 39. DIGITAL MARKETING ΚΑΙ ON LINE BRANDING-UC
 40. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-UC
 41. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ-UC
 42. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-UC
 43. RESKILLING: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-UC
 44. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ-UC
 45. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-UC
 46. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ-UC
 47. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-UC
 48. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ-UC
 49. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-UC
 50. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ-UC
 51. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-UC
 52. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, (ΣΥΝ)ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑΣ-UC
 53. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ (TEAM MANAGEMENT)-UC
 54. ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (TEAM WORK)-UC
 55. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-UC
 56. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ-UC
 57. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΛΩΣΕΩΝ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ-UC
 58. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-UC
 59. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)-UC
 60. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-UC
 61. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΝΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-UC
 62. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ-UC
 63. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΛΩΣΕΩΝ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΑΣ-UC
 64. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ-UC
 65. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ-UC
 66. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ-UC
 67. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ (ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ)-UC

ΤΟΜΈΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ & ΕΥΕΞΊΑΣ

 1. ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΡΕΑ – ΚΟΜΜΩΤΗ

IT SKILLS

 1. AUTOCAD 2D-3D
 2. PHOTOSHOP CS6
 3. ANDROID
 4. PASCAL

 PROFESSIONAL

 1. Στελεχος Γραμματειακης υποστηριξης Διευθυνσης

 

Δείτε Ακόμη