Αρ.Αδείας : 2101422 - Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 57 87 276
|

Πιστοποίηση προηγμένων δεξιοτήτων Office

Πιστοποίηση προηγμένων δεξιοτήτων Office

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του κατέχει σε βάθος τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές γραφείου και διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες.

Πιστοποιεί ότι έχει δεξιότητες σε μια ή περισσότερες από τις  τέσσερις (4) αυτόνομες ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου (Word),
Υπολογιστικά Φύλλα (Excel), Βάσεις Δεδομένων (Access) και Παρουσιάσεις (Power Point).

Το πιστοποιητικό προηγμένων δεξιοτήτων Office  απευθύνεται κυρίως σε όσους:
Έχουν αποκτήσει προχωρημένες δεξιότητες στις κύριες εφαρμογές γραφείου και θέλουν μια έγκυρη και διεθνώς αναγνωρισμένη απόδειξη των γνώσεών τους.

Επίσης, η πιστοποίηση αυτή προσφέρει ένα επιπρόσθετο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.
Το πιστοποιητικό προηγμένων δεξιοτήτων Office  συνιστάται στους εκπαιδευτές – καθηγητές πληροφορικής και ιδιαιτέρως σε όλους όσους επιθυμούν να  εκπαιδεύουν υποψηφίους για τα πιστοποιητικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Ενότητες

OFFICE

OFFICE

Το πιστοποιητικό προηγμένων δεξιοτήτων Office  περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

  1. Επεξεργασία Κειμένου
  2. Υπολογιστικά Φύλλα
  3. Βάσεις Δεδομένων
  4. Παρουσιάσεις

Πού απευθύνεται

Σε άτομα που επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους με ένα πιστοποιητικό που τους διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας.
Σε εταιρίες και οργανισμούς που επιθυμούν να θέσουν αυξημένα standards στα στελέχη τους για το επίπεδο γνώσεων που διαθέτουν.
Σε άτομα που επιθυμούν να γνωρίσουν σε βάθος τις εφαρμογές του Microsoft Office για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους.

Διαδικασία Πιστοποίησης

Κάθε γνωστικό αντικείμενο εξετάζεται ξεχωριστά σε μία εξεταστική ώρα. Ο υποψήφιος που επιθυμεί να επιδείξει συνολική γνώση στις εφαρμογές του Microsoft Office, με την επιτυχή ολοκλήρωση και των 4 ενοτήτων, λαμβάνει το πιστοποιητικό. Φυσικά, μπορεί να λάβει πιστοποιητικά και για μεμονωμένες ενότητες του πιστοποιητικού προηγμένων δεξιοτήτων Office  στις οποίες έχει εξεταστεί με επιτυχία.