Αρ.Αδείας : 2101422 - Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 57 87 276
|

Πιστοποίηση προηγμένων δεξιοτήτων Office E-LEARNING

Πιστοποίηση προηγμένων δεξιοτήτων Office E-LEARNING

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του κατέχει σε βάθος τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές γραφείου και διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες.

Πιστοποιεί ότι έχει δεξιότητες σε μια ή περισσότερες από τις  τέσσερις (4) αυτόνομες ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου (Word),
Υπολογιστικά Φύλλα (Excel), Βάσεις Δεδομένων (Access) και Παρουσιάσεις (Power Point).

Το πιστοποιητικό προηγμένων δεξιοτήτων Office  απευθύνεται κυρίως σε όσους:
Έχουν αποκτήσει προχωρημένες δεξιότητες στις κύριες εφαρμογές γραφείου και θέλουν μια έγκυρη και διεθνώς αναγνωρισμένη απόδειξη των γνώσεών τους.

Ενότητες

OFFICE

Το πιστοποιητικό προηγμένων δεξιοτήτων Office  περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

    1. Επεξεργασία Κειμένου
    2. Υπολογιστικά Φύλλα
    3. Βάσεις Δεδομένων
    4. Παρουσιάσεις

Πού απευθύνεται

Σε άτομα που επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους με ένα πιστοποιητικό που τους διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας.
Σε εταιρίες και οργανισμούς που επιθυμούν να θέσουν αυξημένα standards στα στελέχη τους για το επίπεδο γνώσεων που διαθέτουν.
Σε άτομα που επιθυμούν να γνωρίσουν σε βάθος τις εφαρμογές του Microsoft Office για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους.

Διαδικασία Πιστοποίησης

Κάθε γνωστικό αντικείμενο εξετάζεται ξεχωριστά σε μία εξεταστική ώρα. Ο υποψήφιος που επιθυμεί να επιδείξει συνολική γνώση στις εφαρμογές του Microsoft Office, με την επιτυχή ολοκλήρωση και των 4 ενοτήτων, λαμβάνει το πιστοποιητικό. Φυσικά, μπορεί να λάβει πιστοποιητικά και για μεμονωμένες ενότητες του πιστοποιητικού προηγμένων δεξιοτήτων Office  στις οποίες έχει εξεταστεί με επιτυχία.

ΠΑΡΟΧΕΣ REALSCHOOLS

Η πλατφόρμα της Real Schools Expert OFFICE περιλαμβάνει μαθήματα και ασκήσεις για το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων χρήσης του Office. Καλύπτει τους φορείς πιστοποίησης UniCert, ECDL, Cambridge, ACTA, KeyCert και GlobalCert.

Το εκπαιδευτικό υλικό έχει χωριστεί με κατάλληλο τρόπο ώστε ο μαθητής να προχωράει βήμα – βήμα στην απαιτητική ύλη του προχωρημένου επιπέδου. Τα βίντεο των μαθημάτων είναι λεπτομερή χωρίς να αφήνουν χώρο για αμφιβολίες ή απορίες από την πλευρά του μαθητή. Μετά από κάθε μάθημα υπάρχουν ασκήσεις που βοηθούν τον μαθητή να εφαρμόσει ο ίδιος όσα είδε και άκουσε. Έτσι μαθαίνει όχι μόνο ακούγοντας και βλέποντας αλλά κυρίως “κάνοντας”. Κάθε άσκηση έχει αυτόματη βαθμολόγηση και το δικό της βίντεο απάντησης. Μ’ αυτό τον τρόπο ο μαθητής μπορεί να λύσει οποιαδήποτε απορία προκύψει.

Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχουν επαναληπτικά τεστ που λειτουργούν όπως τα τεστ των φορέων πιστοποίησης. Αυτά τα τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαπιστώσουμε αν ο μαθητής είναι έτοιμος για εξετάσεις ή όχι. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα για απεριόριστο αριθμό mock tests που η πλατφόρμα παράγει αυτόματα από τις ασκήσεις των μαθημάτων.

Η λογική της πλατφόρμας της Real Schools Expert OFFICE δεν είναι να προσφέρει μια fast food εκπαίδευση απλώς και μόνο για την απόκτηση της πιστοποίησης προχωρημένου επιπέδου. Απευθύνται στους μαθητές που έχουν σοβαρές απαιτήσεις και θέλουν να εκπαιδευτούν στο προχωρημένο επίπεδο γνώσεων ώστε να μπορούν ν’ ανταπεξέλθουν στην απαιτητική αγορά εργασίας του ιδιωτικού τομέα αλλά και όσους θέλουν να βγουν στο εξωτερικό. Στο τέλος αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο μαθητής θα είναι σε θέση να πετύχει και στις εξετάσεις πιστοποίησης αποκτώντας τον σχετικό τίτλο.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ REALSCHOOLS

 • Άνοιγμα καρτέλας υποψηφίου (4 ενοτήτων)
 • Εγγύηση επιτυχίας με Απεριόριστες ΔΩΡΕΑΝ επανεξετάσεις
 • Εξέταστρα 4 ενοτήτων
 • Έκδοση πιστοποιητικού
 • Ευελιξία ωραρίων
 • ΔΩΡΕΑΝ το πρώτο μάθημα γνωριμίας
 • 30 Ώρες E-Learning μαθήματα για κάθε ενότητα. Συνολικά για 4 ενότητες 120 Ώρες E-Learning
 • Χωρίς Κρυφές χρεώσεις – Τελική τιμή

   350€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ REALSCHOOLS

Για όσους θέλουν μόνο τα μαθήματα και όχι την πιστοποίηση, υπάρχει η δυνατότητα να κάνουν 1 ή 2 ή 3 ή 4 ενότητες.

 1. Επεξεργασία Κειμένου
 2. Υπολογιστικά Φύλλα
 3. Βάσεις Δεδομένων
 4. Παρουσιάσεις

Για κάθε ενότητα με 30 Ώρες E-Learning μαθήματα

Τελική τιμή  75€/Ενότητα

Για όλες τις ενότητες με 30 Ώρες E-Learning μαθήματα/ενότητα. Συνολικά για 4 ενότητες 120 Ώρες E-Learning

Τελική τιμή για 4 ενότητες 250€