Αρ.Αδείας : 2101422 - Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 57 87 276

Πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής για παιδιά

Πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής για παιδιά

Σε μια εποχή όπου οι ρυθμοί εξέλιξης και τεχνολογικής προόδου είναι εντυπωσιακοί, η γνώση είναι ένα πολύτιμο εφόδιο που απαιτείται να προσφέρουμε στα παιδιά μας.

Η εξοικείωση με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές από μικρή ηλικία εξασφαλίζει την ομαλή ένταξη των παιδιών στην κοινωνία του μέλλοντος, καθώς τους προσφέρει τις σωστές βάσεις για την ολοκληρωμένη εκπαίδευσή τους στην Πληροφορική.

Παράλληλα, συμβάλλει στην δημιουργία μιας «ασπίδας προστασίας», καθώς παρέχει την απαραίτητη παιδεία γύρω από την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο και την ορθή χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Ταυτόχρονα, οι αίθουσες πληροφορικής αποτελούν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  για UNICERT, GLOBALCERT, εταιρίες αναγνωρισμένες από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΟΠΠΕΠ) όπως και η ECDL.

Realschools προσφέρει σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας & με εξειδικευμένους καθηγητές
Μάθημα με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό πάνω στην εξεταστέα ύλη, που βοηθάει τον μαθητή:

  • Στην κατανόηση & εμπέδωση της ύλης
  • Στην αυτοπεποίθησή του
  • Στην ταχύτητά του
  • Στην Κρίση του
    ώστε να είναι έτοιμος να εξετασθεί με 100% επιτυχία!!!

Το πιστοποιητικό, που εξοικειώνει τα παιδιά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εξάπτει τη φαντασία και προκαλεί τη δημιουργικότητά τους.

Το πιστοποιητικό γνώσεων πληροφορικής για παιδιά είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και αξιολόγησης δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών για παιδιά 6 έως 12 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές του Δημοτικού σχολείου ανεξάρτητα από το τι γνωρίζουν μέχρι τώρα για τους Η/Υ.

Πού απευθύνεται

Σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, προκειμένου να τα εξοικειώσει, με ευχάριστο και αποτελεσματικό τρόπο, με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Διαδικασία Πιστοποίησης

Με την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής περιόδου ακολουθεί η διαδικασία της πιστοποίησης, η οποία είναι προσαρμοσμένη στην ηλικία του παιδιού.

Συνολικά, με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος το παιδί είναι κάτοχος των πιστοποιητικών που αποτελούν το πιστοποιητικό γνώσεων πληροφορικής για παιδιά.

Με το πέρας των εκπαιδευτικών περιόδων, το παιδί έχει κατακτήσει το 70% της ύλης του επιπέδου, βασικών γνώσεων πληροφορικής.