Αρ.Αδείας : 2101422 - Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 57 87 276
|

Μικροδιδασκαλία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Μικροδιδασκαλία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 32 ωρών

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Εκπαιδευτές, που θα λάβουν μέρος σε επικείμενη εξεταστική περίοδο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και θέλουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να είναι πιο εφάμιλλοι με τη διαδικασία των εξετάσεων,
  • Εκπαιδευτές, που στο μέλλον θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και θέλουν να ενισχύσουν ή/και να αναβαθμίσουν τις ικανότητες τους στην τεχνική της μικροδιδασκαλίας,
  • Όσους ενδιαφέρονται ν’ αναβαθμίσουν τις ικανότητες τους στην τεχνική της μικροδιδασκαλίας και κατά συνέπεια στην αίθουσα.

Στους συμμετέχοντες, που θα παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα δοθούν:

  1. Βεβαίωση Επιμόρφωσης επιτυχούς ολοκλήρωσης 32 ωρών στο θεματικό αντικείμενο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» και ουσιαστική προετοιμασία των εκπαιδευτών ενηλίκων, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μικροδιδασκαλιών, για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού), που ενισχύει τη μοριοδότηση των υποψηφίων εκπαιδευτών και επιστημονικών συνεργατών σε προκηρύξεις ΔΙΕΚ, ΔΣΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, e-ΚΔΒΜ κλπ.
  2. Οπτικός δίσκος [cd] με την παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας κάθε συμμετέχοντα. Η χρήση της κάμερας είναι εξαιρετικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τους εκπαιδευομένους και εξαιρετικό μέσο για κριτικό αναστοχασμό της εμπειρίας του,
  3. Υλικό σε ηλεκτρονική μορφή σχετικό με το θέμα του προγράμματος.

Θα πραγματοποιηθεί και θεωρητικό κομμάτι, που έχει σχέση με την Τράπεζα Θεμάτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.;

 Όχι. Το πρόγραμμα αφορά μόνο στην μικροδιδασκαλία, που αποτελεί το πρακτικό μέρος των εξετάσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Απουσίες δικαιολογούνται επί του συνόλου των ωρών διεξαγωγής του προγράμματος;

Όχι. Το πρόγραμμα είναι εντατικό και ο χαρακτήρας του φροντιστηριακός.

Ποιος μας εκπαιδεύει;

To RealSchools υλοποιεί το σεμινάριο με πιστοποιημένους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών των Ενηλίκων.

Πότε θα υλοποιείται το σεμινάριο;

Σε τέσσερις [4] συναντήσεις δια ζώσης στη διάρκεια δύο [2] σαββατοκύριακων με τρεις [3] εβδομάδες κενό μεταξύ τους τουλάχιστον, ώστε οι υποψήφιοι ενήλικες Εκπαιδευτές να έχουν το χρόνο τους για την προετοιμασία τους.

 Ποιος είναι ο τόπος υλοποίησης του σεμιναρίου;

Στο κέντρο του Περιστερίου Αττικής, πλησίον σταθμού Μετρό, Πίσω από το Δημαρχείο με πολύ καλή προσβασιμότητα.

Οικονομικά Στοιχεία

Συμμετοχή στο σεμινάριο/εργαστήριο Μικροδιδασκαλιών με την υποστήριξη εκπαιδευτή/τριας, τιμή 150,00 € το άτομο.

Τρόποι πληρωμής

Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής προκαταβολή το 50% του συνολικού ποσού και μέχρι την λήξη του προγράμματος εξόφληση του υπολοίπου ποσού.

Δήλωση Συμμετοχής

Επικοινωνήστε μαζί μας…  210 57 87 27 6 [ώρες: 11-22:00 καθημερινές]

Κράτηση θέσεων:

θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας