Αρ.Αδείας : 2101422 - Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 57 87 276

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 60%

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μαθήματα βασικών γνώσεων πληροφορικής (AΣΕΠ) E-Learning

ΠΡΟΣΦΟΡΑ REALSCHOOLS ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (3 ενοτήτων)

 • E-Learning μαθήματα (3 ενοτήτων, WORD, EXCEL, INTERNET)
 • Ευελιξία ωραρίων
 • 60 Ώρες E-Learning μαθήματα-Χωρίς Κρυφές χρεώσεις – Τελική τιμή-   50€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ REALSCHOOLS ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (6 ενοτήτων)

 • E-Learning μαθήματα (6 ενοτήτων, WORD, EXCEL, INTERNET, POWER POINT, WINDOWS, ACCESS)
 • Ευελιξία ωραρίων
 • 120 Ώρες E-Learning μαθήματα-Χωρίς Κρυφές χρεώσεις – Τελική τιμή-  100€

Μαθήματα βασικών γνώσεων πληροφορικής (ΑΣΕΠ) E-Learning FastTrack

ΠΡΟΣΦΟΡΑ REALSCHOOLS ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (3 ενοτήτων)

 • E-Learning μαθήματα (3 ενοτήτων, WORD, EXCEL, INTERNET)
 • Ευελιξία ωραρίων
 • 60 Ώρες E-Learning μαθήματα-Χωρίς Κρυφές χρεώσεις – Τελική τιμή-   60€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ REALSCHOOLS ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (6 ενοτήτων)

 • E-Learning μαθήματα (6 ενοτήτων, WORD, EXCEL, INTERNET, POWER POINT, WINDOWS, ACCESS)
 • Ευελιξία ωραρίων
 • 120 Ώρες E-Learning μαθήματα-Χωρίς Κρυφές χρεώσεις – Τελική τιμή-  120€

Μαθήματα προηγμένων δεξιοτήτων Office E-LEARNING

ΠΡΟΣΦΟΡΑ REALSCHOOLS ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • E-Learning μαθήματα (4 ενοτήτων, WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS)
 • Ευελιξία ωραρίων
 • 120 Ώρες E-Learning μαθήματα-Χωρίς Κρυφές χρεώσεις – Τελική τιμή-  150€