Αρ.Αδείας : 2101422 - Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 57 87 276
|

Πιστοποιήσεις Η/Υ Σεμινάρια

Πιστοποιήσεις Η/Υ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Τα μαθήματα της πληροφορικής πραγματοποιούνται σε πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες της Realschools.

Ταυτόχρονα, οι αίθουσες πληροφορικής αποτελούν
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  για UNICERT, GLOBALCERT

Σε μια εποχή όπου οι ρυθμοί εξέλιξης και τεχνολογικής προόδου είναι εντυπωσιακοί, η γνώση είναι ένα πολύτιμο εφόδιο που απαιτείται να προσφέρουμε σ’ εμάς & στα παιδιά μας.

Η εξοικείωση με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές συμβάλλει στην δημιουργία μιας «ασπίδας προστασίας», καθώς παρέχει την απαραίτητη παιδεία γύρω από την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο και την ορθή χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

 Οι επιτυχόντες της Πιστοποίησης βασικών γνωσεων πληροφορικής παίρνουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση από:

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – ΑΣΕΠ

Τριτοβάθμια Ιδρύματα

Μεταπτυχιακά

Οργανισμούς

Σεμινάρια

Η Realschools μετά από μελέτη των αναγκών της αγοράς σχεδιάζει σεμιναριακούς κύκλους σπουδών, για:

  • Φοιτητές
  • Στελέχη επιχειρήσεων & εταιριών
  • Επαγγελματίες
  • και για όποιον επιθυμεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις του στο αντικείμενο που τον ενδιαφέρει

Η Realschools διαθέτει:

  • Έμπειρο & ισχυρό εκπαιδευτικό δυναμικό με άριστη γνώση στο αντικείμενο διδασκαλίας του, εξειδικευμένο στην επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και όχι μόνο.
  • Σύγχρονες, ποιοτικές εγκαταστάσεις σε ένα ανανεωμένο χώρο στις τάσεις της εποχής, στο κέντρο του Περιστερίου δίπλα στο μετρό Περιστέρι (κόκκινη γραμμή).

Οι δυνατότητες εκπαίδευσης – επιμόρφωσης που παρέχονται περιγράφονται ως εξής:

  • Συμμετοχή των στελεχών επιχειρήσεων σε προγραμματισμένα επαγγελματικά σεμινάρια.
  • Σχεδιασμός σεμιναρίων, προσαρμοσμένων και σχεδιασμένων σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε εταιρίας.
  • Διεξαγωγή των σεμιναρίων στους χώρους του κολεγίου, σε ξενοδοχεία ή συνεδριακά κέντρα και ενδοεπιχειρησιακά.

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον, ώστε οι σπουδαστές που θα λάβουν μέρος στα σεμινάρια να μελετούν ευχάριστα, και αποτελεσματικά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΜΕ Διαπίστευση από ΕΣΥΔ

Ε.ΣΥ.Δ. – Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Πρόκειται για γενικότερη κατηγορία Πιστοποιητικών Εξειδικευμένων Γνώσεων και Δεξιοτήτων σε πληθώρα γνωστικών αντικειμένων και θεματικών πεδίων. Η πιστοποίηση αποτελεί για τον κάτοχό της απτή απόδειξη της γνώσης όλων των απαραίτητων δεξιοτήτων που απαιτούνται, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.