Αρ.Αδείας : 2101422 - Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 57 87 276
|

Πρoγράμματα Προπτυχιακά & Μεταπτυχιακά

Πρoγράμματα Προπτυχιακά – Bachelor & Μεταπτυχιακά -Master

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ – Bachelor & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – Master ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK –ΚΥΠΡΟΣ

Η Realschools, στα πλαίσια της εξωστρέφειας, διευρύνει της συνεργασίες της εγκαινιάζοντας μια νέα αυτή τη φορά με την UNICERT και το Πανεπιστήμιο FREDERICK.
Προωθεί προπτυχιακά και μεταπτυχιακά Εξ’αποστάσεως & Δια Ζωσης προγράμματα, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας.
Το Πανεπιστήμιο FREDERICK ιδρύθηκε το 2007 και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία των ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Τα προγράμματα σπουδών αξιολογούνται και εγκρίνονται από την επιτροπή αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων η οποία έχει την γενική εποπτεία της λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο της Κύπρου με έξι αναγνωρισμένες (6) σχολές.
Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου είναι πλήρως αναγνωρισμένα από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΤοΠανεπιστήμιο FREDERICK αναγνωρίστηκε από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο προς τα ελληνικά ΑΕΙ, το 2011.

Προπτυχιακά Προγράμματα – Bachelor εξ αποστάσεως & Δια Ζώσης

 • Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
  1. Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Πολυτεχνική Σχολή
  1. Αρχιτέκτονας Μηχανικός
  2. Αρχιτεκτονική
  3. Μηχανολόγος Μηχανικός
  4. Μηχανολόγος Μηχανικός Οχημάτων
  5. Πολιτικός Μηχανικός
  6. Επιμετρητής Ποσοτήτων
  7. Μηχανικός Η/Υ
  8. Πληροφορική
 • Σχολή Επιστημών Υγείας
  1. Πτυχίο Φαρμακευτικής
  2. Πτυχίο Γεν. Νοσηλευτικής
 • Σχολή Επιστημών της Αγωγής & Κοινωνικών Επιστημών
  1. Δημοτική Εκπαίδευση
  2. Προδημοτική Εκπαίδευση
  3. Κοινωνική Εργασία
  4. Ψυχολογία
 • Σχολή Τεχνών Επικοινωνίας & Πολιτισμικών Σπουδών
  1. Δημοσιογραφία
  2. Οπτικοακουστική Επικοινωνίας
  3. Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων
  4. Γραφιστικές Τέχνες & Διαφημιστικό Σχέδιο
 • Σχολή Νομικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων
  1. Μάρκετινγκ & Ψηφιακές Τεχνολογίες
  2. Νομική
  3. Ναυτιλιακές Σπουδές
  4. Λογιστική & Χρηματοοικονομικά
  5. Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μεταπτυχιακά Προγράμματα – Master εξ αποστάσεως & Δια Ζώσης

 • Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
  1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
   • Κατεύθυνση: Δημόσια Διοίκηση
   • Κατεύθυνση: Στρατηγικό Marketing
   • Κατεύθυνση: Καινοτομίακαι Επιχειρηματικότητα
  2. Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση
  3. Ναυτικό Δίκαιο
 • Σχολή Επιστημών της Αγωγής
  1. Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία
   • Κατεύθυνση: Εκπαιδευτική Τεχνολογία
   • Κατεύθυνση: Ηγεσία για Διδασκαλία
   • Κατεύθυνση: Γλώσσα και Λογοτεχνία
  2. Ειδική Εκπαίδευση
  3. Διοίκηση Σχολικών Μονάδων
  4. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
  5. Διασφάλιση Ποιότητας
   • Κατεύθυνση: Εκπαίδευση
   • Κατεύθυνση: Παραγωγή και Υπηρεσίες
  6. Εκπαίδευση Ενηλήκων
 • Σχολή Μηχανικήςκαι Εφαρμοσμένων Επιστημών
  1. Πληροφορική
  2. Μηχανικής Σχεδιασμού Κατασκευών και Συγκολλήσεων
  3. Δομοστατική Μηχανική
  4. Κινητά Συστήματα & Διαδίκτυο
  5. Μηχανική Υδογονανθράκων & Υπεράκτιων Κατασκευών
  6. Ενεργειακά Συστήματα και Δομημένο Περιβάλλον
  7. Μάστερ στο Engineering Management
  8. Μάστερ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Σχολή Επιστημών Υγείας
  1. Διοίκηση Υπηρεσιώνκαι Μονάδων Υγείας
 • Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών
  1. Μέσα Επικοινωνίας & Δημοσιογραφίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας
  2. Κοινωνική Εργασία & Κοινωνική Διοίκηση
 • Σχολή Αρχιτεκτονικής Καλών & Εφαρμοσμένων Τεχνών
  1. Καλές Τέχνες: Σύγχρονες Εικαστικές Προσεγγίσεις
  2. Συντήρηση & Αποκατάσταση Μνημείων
  3. Εφαρμοσμένες Τέχνες
 • Σχολή Επιστημών Υγείας
  1. Διοίκηση Υπηρεσιών & Μονάδων Υγείας
  2. Κλινική Φαρμακευτική
  3. Κοινοτική Φροντίδα Υγείας
 • Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης
  1. Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλιακή Διοίκηση
  2. Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA
 • Σχολή Επιστημών Αγωγής
  1. Εκπαίδευση για το Περιβάλλον & την Αειφόρο Ανάπτυξη
  2. Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
  3. Συμβουλευτική & Επαγγελματική Καθοδήγηση
  4. Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας

Βασικά ΧαρακτηριστικάΜεταπτυχιακών Προγραμμάτων

 • Αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Ελάχιστη διάρκεια σπουδώντρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα
 • Προσιτά δίδακτρα – έως 34 δόσεις
 • Διδασκαλία από καταξιωμένους Έλληνες Ακαδημαϊκούς, καθηγητές Δημόσιων Πανεπιστήμιων
 • Τα μαθήματα γίνονται στα Ελληνικάή και στα Αγγλικά (όπου απαιτείται)
 • Οι εξετάσεις διεξάγονται και στους 52 νομούς της Ελλάδας
 • Καλύπτουν πολλές ειδικότητες
 • Ανθρωποκεντρική προσέγγισηκαι άρτια ακαδημαϊκή υποστήριξη
 • Στήριξη φοιτητών μέσω υπερσύγχρονης πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης με δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας