Αρ.Αδείας : 2101422 - Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 57 87 276
|

Πιστοποίηση βασικών γνώσεων πληροφορικής (AΣΕΠ)

Πιστοποίηση βασικών γνώσεων πληροφορικής (ΑΣΕΠ)

Πιστοποίηση Ηλεκρονικών Υπολογιστών (ΑΣΕΠ)

Τα μαθήματα της πληροφορικής πραγματοποιούνται σε πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες της Realschools.

Ταυτόχρονα, οι αίθουσες πληροφορικής αποτελούν
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  για UNICERT, GLOBALCERT, εταιρίες αναγνωρισμένες από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΟΠΠΕΠ) όπως και η ECDL.

Σε μια εποχή όπου οι ρυθμοί εξέλιξης και τεχνολογικής προόδου είναι εντυπωσιακοί, η γνώση είναι ένα πολύτιμο εφόδιο που απαιτείται να προσφέρουμε σ’ εμάς & στα παιδιά μας.

Η εξοικείωση με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές συμβάλλει στην δημιουργία μιας «ασπίδας προστασίας», καθώς παρέχει την απαραίτητη παιδεία γύρω από την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο και την ορθή χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Realschools προσφέρει σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας & με εξειδικευμένους καθηγητές
Μάθημα με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό πάνω στην εξεταστέα ύλη, που βοηθάει τον μαθητή:

 • Στην κατανόηση & εμπέδωση της ύλης
 • Στην αυτοπεποίθησή του
 • Στην ταχύτητά του
 • Στην Κρίση του
  ώστε να είναι έτοιμος να εξετασθεί με 100% επιτυχία!!!

Οι επιτυχόντες της Πιστοποίησης βασικών γνωσεων πληροφορικής παίρνουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση από:

 • ΑΣΕΠ

 • ΕΟΠΠΕΠ

 • Τριτοβάθμια ιδρύματα

 • Μεταπτυχιακά

 • Οργανισμούς

Πιστοποιητικά Απαραίτητα για το ΑΣΕΠ

 Βασικές γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είναι αναγνωρισμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσώπων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και αποδεκτό από το ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο δημόσιο.  Το επίπεδο αντικατοπτρίζει τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα ικανοποιητικού χειρισμού των εφαρμογών γραφείου, ώστε να είναι παραγωγικός στο σύγχρονο και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

ΑΣΕΠ

   Ενότητες

 1. Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων – Windows  10
 2. Επεξεργασία Κειμένου – Word 2016
 3. Υπολογιστικά Φύλλα – Excel 2016
 4. Υπηρεσίες Διαδικτύου – Internet Outlook 2016
 5. Βάσεις Δεδομένων – Access 2016
 6. Παρουσιάσεις – Power Point 2016

Πού απευθύνεται

 • Σε άτομα κάθε ηλικίας που επιθυμούν αποδεικνύουν τις γνώσεις τους στη χρήση του Microsoft Office, του διαδικτύου και του λειτουργικού συστήματος Windows.
 • Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να θέσουν συγκεκριμένα standards στα στελέχη τους για το επίπεδο γνώσεων που διαθέτουν.
 • Σε άτομα που επιθυμούν να διεκδικήσουν μία θέση στο Δημόσιο Τομέα, καθώς για την απόδειξη της γνώσης χρήσης Η/Υ απαιτείται πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Διαδικασία Πιστοποίησης

Κάθε ενότητα εξετάζεται ξεχωριστά σε μία εξεταστική ώρα. Η διάρκεια της εξέτασης για κάθε γνωστικό αντικείμενο είναι 45-50 λεπτά και η βάση για την επιτυχή εξέταση είναι το 70%. Ανάλογα με τις ενότητες που ο υποψήφιος επιθυμεί να εξεταστεί, μπορεί να επιλέξει τον τύπο του πιστοποιητικού που θα λάβει.